Resum del ple de 2 novembre: Ordenances, Turisme i 9N

El passat dilluns 2 de novembre es va realitzar el ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals, unes ordenances que d'altra banda ja s'havien mostrat a la ciutadania el dijous anterior. També es va aprovar una modificació de crèdit, el reconeixement d'una factura de l'any 2014, l'adhesió al projecte Bages Turisme i una moció de suport als primers processats pel 9N.

ple municipal de Navàs

D'entrada, hem iniciat el compromís que portàvem al programa de rebaixar l'IBI a la majoria dels navassencs. Hem fet una baixada del gravamen de 0,824 a 0,8. És una baixada petita (0,024) que significa una rebaixa mitjana d'un 2,79% del rebut de l'IBI a la majoria de la població, amb un valor total de 47.595,43 euros.

D'altra banda, el que hem fet és apujar el gravamen amb un tipus diferencial (1,1) que només s'aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que tingui major valor cadastral, agafant com a valor cadastral mínim 261.054,90 (ús industrial) i 98.632,22 € (ús comercial). Això afecta a 20 naus industrials i 10 comerços del poble que són els que tenen el valor cadastral més alt.

En conjunt, amb el rebut de l'IBI l'ajuntament ingressarà 1.922.931,87 €, que són uns 16309,43 € menys respecte l'any passat(-0,84%).

Estem pendents de veure com queda la revisió del cadastre (que afecta enguany a 369 immobles), no tenim dades actualment per saber els ingressos que això significarà i fins al març no les tindrem. A les Ordenances Fiscals del 2017 s'estudiarà intentar seguir rebaixant l'IBI al conjunt de la població.

Pel que fa a l'IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica), en general es manté igual que l'any passat amb 4 petits augments que van des dels 4 fins als 7 euros anuals i que afecten als autobusos de més de 50 places, camions de més de 9.999 kgs de càrrega útil, tractors de més de 25 cavalls fiscals i remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica de més de 2.999 kgs. de càrrega útil.

Referent a l'ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres) hem augmentat de 2,9 a 3,7, però al mateix temps hem afegit noves bonificacions:

-50 % en les obres de rehabilitació d'habitatges amb una antiguitat superior a 50 anys.

-100% en les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol indret del terme municipal.

-95% en les obres de reformes i modernització d'establiments comercials i de serveis (excepte entitats bancàries) amb una superfície inferior als 150 m2. Amb la voluntat de renovar el comerç de proximitat.

-Fins al 95% per la realització d'obres que fomentin l'estalvi energètic i/o la utilització d'energies renovables, incloses la instal·lació de calderes de biomassa, ja sigui per a instal·lacions de sistemes d'escalfament d'aigua, calefacció i de producció d'energia elèctrica per a l'autoconsum.

-Fins al 95% per la realització d'obres que fomentin l'ús eficaç de l'aigua i/o la recollida i reaprofitament d'aigua de pluja.

Tot plegat es lliga amb la redacció del catàleg de patrimoni i amb la voluntat de conservar l'essència que fa de Navàs un poble diferent, tot i la seva jove història.

 

També hem rebaixat el preu de les taxes per poder realitzar exàmens d'oposició i concurs.

Pel que fa a la taxa d'escombraries es congela el preu i únicament s'augmenta en 200 euros a les superfícies comercials que tinguin més de 800m2. Es calcula que el cost d'aquest servei voreja els 415.037,62 € i en recaptaríem un total de 412.443,11 €, per tant l'ajuntament hi afegirà 2.594,51 €.

 

Pel que fa al complex esportiu municipal hem creat un carnet d'aturat, hem rebaixat el preu de la piscina d'estiu i hem posat un preu pels entrenaments individuals. També hem creat una tarifa per abonats al pàdel pels mesos de setembre a desembre.

Pel que fa a la Residència d'Avis hem hagut d'apujar un 1%.

No s'apuja el preu de l'aigua i el que hem creat és una nova taxa per les boques d'incendi, que n'hi ha unes 17 a tot el municipi.

 

En línies generals la majoria dels impostos i taxes queden congelats però hi ha algunes modificacions que són importants i us les comentarem seguidament.