Documents

En aquest document, també repartit casa per casa, hi podeu veure totes les accions que ja hem realitzat del programa, així com les questem en procés de culminar.   

El nostre programa electoral...

Com hem fet el programa?

Aquest programa de treball ha estat elaborat de forma participativa a partir dels punts de trobada organitzats per l’Assemblea Local de la CUP de Navàs durant els mesos previs a les eleccions. Hem incorporat propostes, matisos i crítiques de tothom qui lliurement ha volgut participar en el procés de creació del programa.

Respecte al compliment de les propostes del programa del 2011, fem una valoració positiva del seu desenvolupament

i el seu compliment global és del 80,5%

Els nostres incompliments, de forma majoritària, han estat
motivats, per una banda, per la manca de diners provocada
per les sentències (5,3 milions d’euros), cosa que ha fet
impossibles projectes com un Centre Cívic, la rehabilitació de l’Escorxador...

Algunes propostes no s’han portat a terme perquè la realitat ha canviat i ja no esdevenien necessàries, com l’ampliació de les places de l’escola bressol o de les de la residència d’avis.
Hem hagut d’establir prioritats donada la urgència d’inversions i hem prioritzat obres d’estalvi energètic. I d’altres perquè la legalitat vigent no ens ho permetia (contractació de personal...). També cal dir que s’han fet molts projectes que no teníem al programa i que no hem tingut en compte a l’hora de valorar-ne el compliment.

El programa de treball 2015-2019 incorpora l’experiència d’aquests 4 anys de govern, on de ben segur hi anirem incorporant noves propostes al llarg de la propera legislatura.  Som la garantia per consolidar el canvi que hem iniciat al nostre poble. Seguim, seguirem!

 

El passat dilluns 2 de novembre es va realitzar el ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals, unes ordenances que d'altra banda ja s'havien mostrat a la ciutadania el dijous anterior. També es va aprovar una modificació de crèdit, el reconeixement d'una factura de l'any 2014, l'adhesió al projecte Bages Turisme i una moció de suport als primers processats pel 9N.