Parlem d'EDUCACIÓ, després de més d'1 any de legislatura

L'Educació és un dels àmbits prioritaris per la nostra societat, què i com eduquem a l'escola i a casa ens esdevindrà la societat del futur.

CUP Navàs Educació

EDUCACIÓ

L’educació és el nostre futur

 

- Hem creat el Virus Bressol

Ocuparà les tardes de juliol, i durant l’última setmana de juliol serà  matí i tarda.

 

- Hem ampliat el projecte XALAR

Ara ocupa els 6 cursos de primària, quan fins ara només abastava 4  cursos.

 

- Hem continuat amb la dinàmica iniciada  a l’Escola Municipal de Música

Hi ha una coordinació constant amb l’equip docent, les activitats es fan  públiques a les xarxes socials i es promou la realització de concerts  oberts al públic en general.

 

- Hem creat la figura del dinamitzador juvenil

Hi ha un nou professional especialitzat a mitja jornada fent aquesta  funció.

 

- Hem continuat amb la dinàmica iniciada  a l’Escola Bressol Quitxalla

Hi ha xerrades amb els pares, enquestes de satisfacció i sobretot un  resum constant de les activitats a través de les xarxes socials.

 

- Estem en converses per aconseguir un edifici físic per l’institut públic

Està prevista la seva ubicació a la zona del Pavelló i el dia 6 d’abril s’ha  fet una reunió amb els Serveis Territorials d’Educació per assolir-ho.

 

- Estem en procés d’agafar un orientador  professional

Una persona vinculada al projecte OMPLE que assessori el jovent en el

moment de cercar el seu futur laboral.

 

- Estem en procés de recuperació del Consell  Escolar Municipal i del Consell d’Infants

El primer serà realitat per al curs 2016-2017, i el segon pel curs 2017- 2018.

 

L'educació és el nostre futur