INFOCUP | Resum del Ple municipal del 30 de novembre

El passat dilluns, a les 9 del vespre a la Sal de Plena de l'Ajuntament, es va celebrar un nou Ple Ordinari de la Corporació Municipal.

ple municipal de Navàs

 

 

A continuació us exposarem quins van ser els Punts del dia així com les votacions d'aquests:

 

>> Desafectació de l'Alberg de Joventut de Castelladral.

Això és cedir l'ús, mitjançant un conveni, de la gestió de l'Alberg de Castelladral a l'AAVV de veïns i Amics de Castelladral. Val a dir que al ple va venir una nodrida representació de veïns i veïnes de Castelladral i, en nom de Josep Rovira, president de l'AAVV, es van mostrar molt satisfets d'aquest conveni, atès que feia molt de temps que s'hi treballava i no entenien que no es gestionés directament des de l'AAVV.

            Els dos punts es van aprovar per unanimitat. Abans, però, ERC va demanar a la secretària, i que així constés en acta, si el conveni complia la normativa vigent; la secretària ho va afirmar, compleix la normativa vigent.

 

>> Dictamen de designació d'un representant de l'Ajuntament al Consell General del Consorci Local i Comarcal de Comunicació.
En aquest cas, es va designar a l'Aida Pérez, regidoria de comunicació, com a representant de l'Ajuntament.

            Aquest dictamen va rebre els vots a favor de la CUP (7), mentre que ERC, PSC i CDC es van abstenir (aquests últims al·legant que era una gestió del govern i, per tant, no s'hi ficaven).

 

>> Modificació de crèdits.

El Tai va explicar algunes de les modificacions que s'havien fet, necessàries per acabar de quadrar el pressupost.

            Des de CDC i la CUP es va entrar en un debat sobre el Cinema Espanyol, en tant que es va modificar una partida a favor d'encimentar l'espai per fer-hi el pàrquing, i des de CDC es va demanar si n'estàvem segurs de fer-hi un aparcament, en un lloc tan emblemàtic com l'antic cinema; la resposta va ser clara, no és el final més desitjat, fer-hi un aparcament, però no vam ser pas nosaltres qui el va tirar a terra; per la seva banda, Katy Puig (CDC) va tornar a defensar que es tirés. Tot plegat, una mica contradictori.

            Votació: 7 a favor (CUP) i 6 abstencions (ERC, CDC i PSC)

 

>> Modificació del règim de sessions del Ple.

A instància de Joan Bertran (ERC), que a aquella hora se li encavalca amb el ple del Consell Comarcal, es va decidir que a partir del proper ple, es farien el penúltim dilluns cada dos mesos, a les 20:30h.

            Es va aprovar per unanimitat.

 

>> A la sessió de control, PSC i CDC van demanar la documentació dels expedients de contractació d'un psicòleg i l'augment de jornada del tècnic de joventut. Se'ls oferirà. És curiós, però, que va tornar a sortir la llum la condició política d'ambdós, i van tornar a posar l'ombra del dubte a les contractacions. Val a dir que als exàmens no hi va mai cap regidor i que ho porten tot els tècnics.

 

>MOCIONS

>> Moció de suport a "Garantia +55" (presentada pet tots els grups municipals). Es va aprovar per unanimitat.

 

>> Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya (presentada per la CUP, ERC i CDC). Es va aprovar a favor amb els vots de la CUP, ERC i CDC; el PSC es va abstenir.

 

>> Moció en motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere (presentada per PSC i ERC).

Val a dir que era una moció partidista, en tant que exaltava les polítiques sobre la Violència de Gènere per part del PSC i PSOE, i fins i tot en algun punt criticava la gestió de CiU, amb el suport d'ERC (per tant entenem que ERC no es va llegir del tot la moció...). En tot cas, CDC va defensar la gestió de CiU en aquesta matèria, mentre que la CUP vam fer evident el partidisme d'aquesta moció.

            Votació: 11 a favor (CUP, ERC i PSC) i 2 en contra (CDC, que va al·legar que evidentment estaven en contra de la violència de gènere però que no podien votar a favor d'una moció que criticava les polítiques del seu partit).

 

>>Moció de rebuig al TTIP (acord comercial "d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió"), presentada per la CUP. CDC va fer una arenga a favor del TTIP (no sabem fins a quin punt ho senten així o era una consigna de partit). En tot cas, CUP, ERC i PSC hi vam votar a favor, i CDC en contra.


>> Moció relativa a la formulació del POUM (presentada per CDC). CDC defensava en aquesta moció que el govern tirés d'una vegada per totes el POUM i que s'obrís a la ciutadania i a la resta de partits polítics.
            ERC va fer una cronologia dels fets, recordant que no es va aprovar perquè el regidor que ho portava n'era part implicada i l'oposició no va voler tirar-ho endavant, i va afirmar que la pràctica totalitat dels convenis que s'havien de fer ja estaven fets, així que pràcticament ja es podria tirar endavant.

            Des de la CUP es va dir que efectivament el POUM és un tema prioritari, però que s'ha parlat amb l'equip redactor i s'estan negociant els preus, atès que es considera que haurien de ser menors dels que pressuposten. Amb tot, s'han d'acabar de tancar serrells perquè s'han detectat algunes incongruències. Pel que fa als convenis, efectivament, com deia ERC, molts estan encarats, però pocs estan firmats, així que s'ha d'acabar de negociar. També es diu que es farà un procés de participació real al respecte.
            S'aprova per unanimitat.

 

>> Moció de defensa de la rebaixa de l'IVA cultural (presentada pel PSC i la CUP). S'instava als organismes pertinents que es rebaixés l'IVA cultural. Es va aprovar per unanimitat.
 


>PRECS I PREGUNTES

 

>> PSC: No en va fer cap.

 

>> CDC:

- Van demanar què havia passat a la Residència. L'Agustí va contestar que el tema de la Residència era complicat perquè la directora ha agafat la baixa i ara la direcció la porten dues o tres persones (que de fet ja estaven fent les tasques de direcció fins ara). S'estan fent els tràmits pertinents per solucionar-ho.

 

- Sobre els pressupostos participatius, hi haurà una partida específica per El Mujal? La resposta, per part del Genís va ser que no, atès que a diferència de l'any passat en què Palà de Torroella sí que tenia una partida específica, enguany, també a instàncies dels mateixos veïns, s'ha considerat que era millor englobar-ho tot a la mateixa partida. Es va dir també que es parlaria amb El Mujal i els altres nuclis per tal d'explicar-los el funcionament dels pressupostos.

- Sobre la Fira de Tardor, van demanar la valoració del regidor i van preguntar perquè no hi va haver l'anunciat estand de l'OMPLE. La valoració per part del Genís va ser que va considerar que, donat el fet que s'havia reduït la despesa general, s'havia fet una Fira de Tardor molt digna, en alguns aspectes millorable, però també amb encerts i en general prou satisfactòria. Pel que fa a l'OMPLE, fou a causa de la indisponibilitat de la tècnica; es va comentar que si que s'hi haurien pogut posar els tríptics de l'OMPLE, però que la idea era que la tècnica aprofités per informar més acuradament sobre els serveis que s'hi ofereixen.

 

>> ERC:

- Van demanar les raons per les quals s'havia rebutjat la subvenció per fer el llibre de les Caramelles. La resposta fou clara, per motius personals de l'autora, es va decidir no fer el llibre aquest any. Que s'hagi rebutjat a la subvenció d'aquest any no treu que no puguem demanar-ne una altra l'any vinent. Val a dir que almenys un dels regidors d'ERC n'estaven al corrent i s'havien perfectament les raons abans del Ple.

 

- Sobre el contracte de KOP, van dir que era correcte, no hi havia cap il·legalitat, però que no estaven a favor que des de l'Ajuntament de Navàs s'ajudés a la rehabilitació de Can Vies. Es va contestar que es va fer per aconseguir que vingués un grup per més de la meitat de preu (2500€), i que aquell dia, la plaça estava plena i es van fer més de 5000€ a la barra.

 

- Sobre el contracte de Piolet Negre, van dir que no tenien res a dir-hi, que el contracte estava ben fet i que les activitats que havien dut a terme estaven molt bé.

 

- Subvenció del transport escolar, es va demanar que, a més de Sallent i Puig-reig, també fos prioritari el batxillerat artístic, que es fa a Manresa o a Gironella. Es va contestar que tot plegat ja es va informar a principi de curs, i que tant prioritari era un centre com l'altre; en tot cas, es tindrà en compte i es mirarà de deixar-ho més clar.

- Finalment, van demanar què se'n feien dels diners de la Comissió de Festes i van assegurar que, per molt que es faci un estat de comptes, enlloc es declara que aquells diners hi siguin. En aquest punt, val a dir que ERC, en tant que partit que ha estat al govern, sap perfectament les raons per les quals hi ha diners de la Comissió de Festes que no s'ingressen.

 

Es resol definitivament la cessió de l'Alberg de Castelladral a l'Associació de Veïns i Amics de Castelladral. Es rebutja el TIPP (Tractat Internacional de Comerç).