InfoCUP | Resum del ple del 2 de maig del 2016

Entre els temes tractats, destaca l'aprovació del Pla d'Igualtat, del Verd Urbà de Navàs i la moció "Sense Por", presentada per nosaltres i aprovada amb els vots en contra d'ERC, CDC i PSC.

Abans de res, les nostres disculpes per no oferir-vos el resum del Ple Ordinari del passat mes de febrer. No hi ha excuses que valguin quan es tracta de ser transparents i d'informar. Pel que fa al Ple del passat dos de maig, es van tractar els següents punts:

1. Pla Local d'Igualtat de Gènere:

Es tracta d'un pla realitzat per a la Diputació de Barcelona en què es fa una diagnosi de com està el municipi en termes d'igualtat, així com de les accions i les línies mestres que hem de seguir. Val a dir que des de l'equip de govern ja estem duent a terme algunes accions, de forma transversal, a diferents regidories.
Podeu trobar-lo al següent enllaç: http://navas.cat/contingut/pla_digualtat/DocOficial/pla_digualtat_1

 • PSC: No en va dir res
 • CDC: Van fer notar que hi mancava informació sobretot pel que fa a l'oferta educativa i es van oferir per fer un acompanyament del Pla. [Tota ajuda serà benvinguda]
 • ERC: els va semblar i van demanar que no es quedés al calaix.
 • Votació: S'aprova per unanimitat

 

2. Suspensió de les llicències urbanístiques:

Atès que estem en procés de redacció del POUM, aquesta suspensió suposa que s'hauran de complir les dues llicències, la que hi havia fins ara i la que regirà el POUM. Els interessats ja han estat informats.

 • PSC: No en va dir res.
 • CDC: Celebren que es faci aquest pas perquè això vol dir que el POUM tira endavant.
 • ERC: Demanen si actualment hi ha alguna llicència en aquest punt i si s'haurà d'indemnitzar. [No en tenim constància, així que no s'haurà d'indemnitzar]
 • Votació: S'aprova per unanimitat.

 

3. Pla Director del Verd Urbà:

Es tracta també d'un Pla encomanat a la Diputació de Barcelona, en aquest realitzen una diagnosi de l'estat actual de l'arbrat i les zones verdes del municipi. En general, s'han de fer millores (no cal dir que moltes de les errades en aquest sentit vénen de temps anteriors).

 • PSC: No en van dir res.
 • CDC: Demanen si es posarà a la web. []
 • ERC: Diuen que el nivell de despesa en aquest àmbit és molt reduït, el que no fan és explicar totes les dades, ni tenen en compte que el nostre municipi té 80km2 i que, per tant, si ho comparem amb municipis de la vora, com més terrenys menys despesa hi has de destinar. Està per sota? Sí, malgrat tot, s'hi faran actuacions.
   
 • Votació: S'aprova per unanimitat.

 

4. Compte de recaptació i multes de l'exercici 2015:

Es fa un repàs i es dóna comptes de tot el que 'sha recpatat així com tot el que ens deuen, que és acumulat, és a dir,. No és anual.

 • PSC: Diuen que ens deuen 1,5M d'€, que és una bestiesa. [Hi estem d'acord, però recordem que és un deute acumulat i que bona part d'aquest deute són d'impagaments d'empreses que ara estan en concurs de creditors. Val a dir també que la Generalitat ens deu 528.000€]
 • Votació: 12 a favor i 1 abstenció (PSC)

 

5. Sorteig de les meses electorals a la Junta de Govern:

Aquí hi va haver discussió. Fins ara, en totes les eleccions, s'havia de convocar un Ple Extraordinari per a fer el sorteig de les meses electorals. Aquest ple dura 10 minuts i bàsicament és obrir un programa que t'envien des del Govern Espanyol, l'actives i el mateix programa, de forma aleatòria, va omplint els buits de les meses. S'imprimeixen els resultats i els signen tots els regidors. Res més.

Per cada Ple, els regidors de l'oposició, així com la Sara i l'Agustí, cobren 140€, així que creiem absurd haver de convocar-lo per 10 minuts i així ens estalviem 1120€. A canvi, proposem, tal com fan a la majoria dels ajuntaments, de fer aquest sorteig en una Junta de Govern.

Les Juntes de Govern es fan cada setmana i no poden ser obertes al públic, però la fórmula que farem és la següent. Abans o després de la Junta, en farem una d'extraordinària, OBERTA A TOTHOM (oposició, públic i mitjans de comunicació) i es farà el sorteig de les meses electorals.

Alguns ens titllen de passar el corró de la majoria absoluta i així evitar que l'oposició pugui dir-hi la seva; nosaltres ho veiem de sentit comú: l'oposició podrà dir-hi el que vulgui perquè se'ls convocarà, però no cobraran els 140€ que els hi pertocaria si féssim el Ple, un ple que recordem, no dura més de 15 minuts. (Val a dir, per acabar, que en algun ple de sorteig de les meses electorals, alguns regidors de l'oposició han manifestat la incongruència de fer un Ple per això.)

 • Votació: 7 a favor (CUP), 6 en contra (ERC, CDC i PSC)

 

7. Moció «Sense Por»

Al facebook de la CUP Navàs trobareu més informació al respecte. Resumint, nosaltres apostem per la desobediència per assolir la independència; ERC, CDC i PSC (aquest últim per motius obvis), no.

 • Votació: 7 a favor (CUP), 6 en contra (ERC, CDC i PSC)

 

 

PRECS I PREGUNTES:

-PSC:

 • Demana que els papers del Ple se li enviïn amb més antelació i a paper.
  [Tota la informació del Ple, a excepció del punt del sorteig de les meses electorals, 2 fulls, el tenia amb una setmana d'antelació; mentre que el Pla d'Igualtat i del Verd Urdà el tenien des de mitjans abril.]
 • Posa l'ombra del dubte sobre si és convenient haver posat de director de la Residència a qui fou el secretari del Consell de Joventut i deixa entreveure que a nosaltres ja ens interessa que no se sàpiga on són els diners de la loteria.
  [Anem per passos: el concurs de director/a de la Residència, el va fer un tribunal en què cap cas hi havia ni un sol regidor, i el va dur a terme explícitament el secretari-interventor de l'Ajuntament de Navàs, així que no acceptem cap mena d'ombra de dubte en si s'estan fent bé, o no, els concurs; no podem dir el mateix de quan el seu partit governava. Sobre els diners de la loteria, no val ni la pena valorar-ho, només direm que quan s'havien de fer les accions, ells eren al govern amb CiU, i el sr. López va fer explícit, quan se li va comentar perquè no van fer-hi res, perquè no els van reclamar quan tocava, que: «quan ets al govern amb un altre partit t'has de menjar gripaus». Val a dir que el 2011, i ja ho vam explicar en el seu moment, va demanar als serveis jurídics sobre què hi podríem fer, i la resposta va ser que res.]
   

- CDC:

 • Sobre els horts urbans, demanen perquè aquest any no s'hi comptabilitza cap despesa.
  [Perquè bàsicament la despesa és en material i ja es va comprar l'any passat; en tot cas es dóna una subvenció]
 • Sobre la Fira de Primavera, consideren que va anar molt bé, però volen fer esmenet en dos aspectes negatius:
  - L'estand de l'Ajuntament era bastant lleig.
  [Hi podem estar d'acord, no som interioristes, però val a dir que feia anys que no hi havia cap estand de l'Ajuntament, i que la funció que havia de fer, informar als visitants, ho va complir amb escreix ja que es donaven fulletons de turisme, informació sobre l'OMPLE o el programa de la Fira, entre altres.]
  - La raó per la qual no es van posar a nuncis al programa de la Fira.
  [Bàsicament per dues raons: per embaratir la impressió i el disseny, com més anuncis, més pàgines i més car; i perquè des de la regidoria es va creure convenient donar un descans als comerciants, indústries i serveis del poble de pagar per un anunci, per la qual cosa molts se'n queixaven.]


- ERC:

 • Van felicitar a Navàs per la Independència per l'èxit de l'acte que van fer i que va aplegar a 500 persones, i van fer notar i criticar que a les informacions d'Alcaldia no se n'havia fet esment.
  [Ens sumem a la felicitació i confirmem que no, que no s'hi va fer esment per un descuit involuntari, de la mateixa manera que tampoc vam fer esment d'altres activitats d'altres entitats que també haurien sigut mereixedores de ser esmentades al Ple.]

 

 

PREGUNTES DEL PÚBLIC

 • Els anuncis de la Veu de Navàs, els gestionen ells?
  []
 • Es publicarà també el Pla d'Igualtat?
  [Sí]
 • S'ha signat el conveni de l'Alberg de Castelladral?
  [En principi, sí; malgrat tot ens n'assegurarem de que així sigui]

PRECS DEL PÚBLIC:

 • Comenten que al Polígon nou hi ha arquetes de corrent oberte
  [Ho revisarem, tot i que no hi hauria d'haver corrent]
 •  Des de l'Assemblea se'ns fa notar el malestar per no haver fet esment a les informacions d'Alcaldia de l'acte que van organitzar, el qual va ser el més gran i exitós acte independentista de Navàs. També es mostren contrariats per no haver acceptat que els ponents signessin el Llibre d'Honor malgrat que se'ns va demanar.
  [Ens disculpem per l'oblit involuntari i, al mateix torn, puntualitzem que el major acte independentista (o més ben dit, sobiranista) que s'ha fet a Navàs ha estat el Referèndum del 9N. Es comenta també que el Llibre d'Honor sols el signen personalitat convidades per l'Ajuntament.]
 • Des de la Penya Barcelonista, es comenta que van demanar una carpa per la Fira de Primavera i se'ls va denegar.
  [Les carpes que es cedeixen a les entitats provenen d'un conveni amb la Diputació de Barcelona, el qual s'ha de demanar amb antelació. Demanem per activa i per passiva que si qualsevol entitat necessita una carpa, ens ho sol·liciti amb bastanta antelació, i no va ser així en el cas que ens ocupa --malgrat que van haver-hi altres entitats que també els va passar el mateix--. En aquest cas, se'ls va informar sobre això i a canvi ens van demanar que lloguéssim, o compréssim una carpa a mitges; és a dir, que l'Ajuntament pagués un tant per la carpa i l'entitat l'altra tant. Vam rebutjar-ho per dos motius: per no crear un precedent, i perquè un cop haguéssim comptat la carpa a mitges, de qui seria la carpa?]

I amb tot això, es va donar per acabat el ple, tocades les 12 de la nit.


Com sempre, agrair a La Veu de Navàs i a Canal N per ser-hi, així com a tot el públic assistent i a qui ho va seguir en directe per la ràdio o en diferit per la televisió.


Moltes gràcies!