InfoCUP | Resum del ple de 18 de gener del 2016

El primer que volem destacar és que va ser el primer ple amb el nou secretari, el Joan Miquel Roig Mestre, el qual farà les funcions de secretaria i intervenció a jornada completa. Des d'aquí un profund agraïment a la secretaria sortint, Montse Sensat, per la gran tasca que ha fet.

Voldríem abans de res, demanar disculpes per la tardança en publicar el resum del ple que es va celebrar ara fa més d'una setmana, la feina a l'ajuntament i a la militància és absorbent.

El ple del passat dia 18 tan sols tenia dos punts:

1. Aprovació del Pla Econòmic Financer

Pla de viabilitat econòmica encarregat i realitzat per la Diputació de Barcelona que van fer en notar que el pressupost havia variat per demanar un crèdit per pagar una de les sentències, en aquest cas, la dels terrenys de l'Eix. Aquest pla econòmic, mins i amb poca informació, conclou que hi ha previsió que a nivell econòmic ens podrem refer.

 • PSC: comenta que al pla hi ha la previsió de cobrar la sentència de l'antic secretari així com de les places de la residència; demana si es té en compte.
  [La resposta és que sí, hi ha la voluntat de cobrar-ho.]
 • CDC: no va fer cap comentari al respecte.
 • ERC: va comentar que els semblava bé que s'hagués fet l'estudi,. però que hi ha càlculs que s'haurien de modificar. A més, van posar molt èmfasi a l'apartat d'inversions, ja que només hi ha previst els 70.000€ dels pressupostos participatius. Sobre com aconseguir més inversió, consideren  que l'ajuntament hauria de demanar un altre crèdit per esponjar la sentència dels terrenys i, en comptes de pagar-la a 5 anys, fer-ho a 10 anys; d'aquesta forma, segons ells recaptarien 70.000€ més. (Tot plegat, ho trobareu als diferents mitjans de comunicació de la comarca, ja que es van encarregar de mostrar que «hi ha alternativa»).
  [Se'ls va respondre que els anteriors dos interventors de l'ajuntament ens havien dit que no ens podíem endeutar més; ERC va dir que a l'informe es diu que sí; el Tai va respondre que els interventors ni tan sols ens van recomanar demanar un crèdit per fer una caldera de biomassa. En tot cas, es valorarà la proposta d'esquerra i es consultarà als serveis tècnics si es pot dur a terme, o no.]

Votació: 7 a favor (CUP), 3 en contra (ERC) i 3 abstencions (CDC i PSC).

 

2. Aprovació del reglament de protocol, honors i distincions

Es tracta d'un reglament intern que vol posar ordre a diferents aspectes protocol·laris de l'Ajuntament que fins ara no estaven escrits ni tipificats. És un reglament fet també d'acord amb un treballador municipal, l'encarregat dels aspectes més protocol·laris, també en previsió de que tots sapiguem què fer en situacions excepcionals. En aquest reglament, doncs, s'hi estipula, per exemple, quins són els passos que s'han de seguir quan es nomena a algú Fill o Filla Predilecte, en quins casos s'ha de col·locar el crespó negre o quin és paper que ha de fer la corporació municipal en diferents actes festius. Val a dir, que el Genís Rovira, qui presenta la proposta, fa esment al fet que aquests reglament es va enviar a tota l'oposició el 4 de desembre i que, per tant, tota crítica que hi pugui haver, s'hauria pogut tractar amb anterioritat al ple. (Val a dir que de tots els regidors de l'oposició, l'única que ha mostrat interès i ha proposat modificacions és la Montse Mas, CDC.)

 • PSC: demana perquè no s'han regulat les banderes de l'Ajuntament.
  [Se l'hi contesta que si hagués una proposta amb anterioritat l'hauríem valorat. En tot cas, no creiem que sigui necessari regular l'ús de banderes perquè tampoc hi veiem una problemàtica.]
 • CDC: demanen on és el Llibre de Registres.
  [El llibre de registres només té la funció d'anotar-hi totes les distincions que es donen des de l'Ajuntament, i actualment no n'hi ha. Entenem que aquestes distincions hi són, però que s'ha de revisar tot l'arxiu i crear un llibre de registres nou on s'hi apuntin les distincions passades, que ja es té en compte.]
 • ERC: fa algunes consideracions, com que s'hauria de tipificar si les parelles dels regidors i regidores poden anar als actes protocol·laris de Festa Major; afegir un apartat pels reconeixements esportius i culturals; o tipificar qui és l'encarregat de complir amb el protocol.
  [Es tenen en compte les seves esmenes i s'introduiran al Reglament de Protocol.]

Votació: 13 a favor (CUP, ERC, CDC i PSC)

 

3. Precs i preguntes:

 • PSC: no en fa cap.
 • CDC:
 • Demanen que s'obligui a la gent que fa propostes als pressupostos participatius a assistir a la xerrada on s'expliquen les propostes. També demanen el reglament i com es farà el recompte de vots.
  [Se'ls contesta que seria ideal que qui fa les propostes vinguessin, però que no se'ls pot obligar].
 • Comenten que no hi ha les actes de les juntes de govern des del novembre penjades al portal del Consell Comarcal que se'ls va proporcionar perquè se les poguessin baixar.
  [Es va comentar que es miraria i es parlaria amb el tècnic. Un cop parlat amb el tècnic, dir que només havien de canviar d'any i posar 2016, llavors ja apareixen.]
 • Tornen a demanar el despatx per a l'oposició.
  [Ja se'ls va informar que el tenen a disposició, però que encara és hora que vinguin. En tot cas, el poden ocupar quan vulguin, ja està preparat.]
 • Demanen una reunió del Patronat de la Residència.
  [Està pendent de fer-se, però es convocarà.]
 • Sobre els fets ocorreguts a la festa organitzada per La Bòbila, demanen si l'ajuntament hi té alguna responsabilitat, si en cas que hi hagi denúncia, haurà de pagar alguna cosa.
  [Es deixa clar que l'Ajuntament només va pagar l'ambulància, que estava en conveni amb la resta de festes de Nadal, i que La Bòbila va pagar tota la resta. Entenem, a més, que no hi tenim responsabilitat, que la tindríem si hi hagués hagut un problema estructural de l'edifici.]
 • Critiquen que les llums de Nadal eren poc lluïdes, que n'hi faltaven. També posen en dubte que s'utilitzin a les fires o per Festa Major.
  [Es té en compte i de cara a l'any vinent es mirarà d'ampliar-les; també s'assegura que es penjaran per fires i la Festa major, ja que aquesta és la voluntat.]
 • Critiquen que a principis de gener hi va haver enterraments multitudinaris i no es va tenir la previsió de treure l'escenari de la Plaça de l'Església.
  [Es comenta que és una mica lleig treure aquest tema, i més tenint en compte que a la Informativa –una reunió entre els portaveus de cada grup polític on s'exposen els temes que hi haurà al Ple–, la mateixa Katy ho havia comentat i se la va respondre. En tot cas, es diu que evidentment no sabíem que hi hauria els dos enterraments multitudinaris tan propers, i que la brigada ara està en hores baixes perquè a molts se'ls ha acabat el contracte i eren dies de festa.]
 • ERC:
 • Llegeixen un text felicitant el nomenament del Carles Puigdemont com a President de la Generalitat.
 • Demanen els comptes de la Festa Major, Nadal i Cap d'Any.
  [S'estan enllestint i se'ls hi proporcionaran.]

 

4. Precs i preguntes del públic

 • Per què no es fa el Llibre de Caramelles?
  [Com es va dir a l'anterior Ple, no es fa per problemes personals de l'autora, però que quan surti la subvenció per fer-lo, s'aprofitarà.]
 • Es critica que al calendari no s'hi pot escriure.
  [Totalment d'acord, l'any vinent es millorarà aquest aspecte.]
 • Sobre el Reglament de Protocol i el tema de les banderes, demanen si l'estelada penjada representa a tota la població.
  [Evidentment, no representa a la totalitat de la població, però tampoc hi ha una bandera que identifiqui a tots els veïns i veïnes. En tot cas, el fet que hi onegi l'estelada respon a un moment polític excepcional i que està recolzat per 12 dels 13 regidors del Ple Municipal, per tant per la majoria dels veïns i veïnes de Navàs.]

 

Moltes gràcies a tots el qui vau assistir al Ple, i a Canal N i a La Veu de Navàs per enregistrar-lo!

Un ple on es va tractar el reglament de protocol, honors i distincions, i el Pla Econòmic Financer