Dilluns 18 ple municipal a Navàs

Dilluns 18 de juliol, ple municipal a l'Ajuntament de Navàs, a les 20.30h a la sala de plens.

Fotografia plaça de l'Ajuntament de Navàs (autor: Aj Navàs)

Navàs celebrarà ple municipal el proper 18 de juliol a 2/4 de 9 del vespre on destaquem l'aprovació inicial del POUM.

Convocatòria oficial:

Em plau informar-vos que l'Ajuntament Ple ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dia 18 de juliol de 2016, a les 20.30 hores, per tal de celebrar sessió ordinària, de PRIMERA convocatòria, per tractar els següents assumptes:

Ordre del dia

 

1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple de la corporació següents:

 

 • Ordinària del 2 de maig de 2016

 • Extraordinària del 6 de juny de 2016

 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA

 

 1. Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

 2. Aprovació de la xifra del padró a 1 de gener de 2016

 3. Ratificació de la pròrroga del conveni de dependència per a l'any 2017

 4. Ratificació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat

 5. Aprovació del calendari de festes locals del municipi per a l'any 2017

 6. Aprovació de la proclamació de l'Hereu i la Pubilla i les Dames i els Fadrins 2016

 7. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 3/2016

Assumptes sobrevinguts

 

B. SECCIÓ DE CONTROL

 

 • Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, si s'escau.

 • Donar compte de les resolucions d'Alcaldia en matèria de personal des del dia 26 d'abril de 2016.

 • Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 1r trimestre del 2016.

 • Donar compte de les dades del període mig de pagament del 1r trimestre del 2016.

 • Donar compte de l’estat del pressupost consolidat.

 • Informacions de l'Alcaldia.

C. MOCIONS

 1. Moció per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.

Precs i preguntes

 

 

Atentament,

 

Navàs, 13 de juliol de 2016

A destacar l'aprovació inicial del POUM, la proclamació d'hereus i pubilles, entre altres..